• Рефракция“Ако насилваш процеса, ти си задник, когато го започваш и задник, когато го приключваш… На кого му пука какво е свещеният Граал? Търсенето е това, което е важно. Трансформацията в
  • “…Отвъд доброто и злото…” На 29 съм. Вече не издишам душата си. Само студен, среднощен въздух. В краката ми трептят светлините на Шамони, a снегът хрущи задоволително под мудните ми
Close Menu